Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Koninklijke Peijnenburg BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel in te Nieuwendijk 45.664 HB, Geldrop, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17038969. Het BTW nummer is NL007561994B022 (hierna: 'Peijnenburg'). 

Peijnenburg is een dochteronderneming van Lotus Bakeries NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Gentstraat 1, 9971 Lembeke (België) en ondernemingsnummer 0401.030.860.

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Noch Peijnenburg noch enige van haar gelieerde ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Peijnenburg behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.

Deze website is bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de bezoeker van de website. De inhoud van de website (zoals lay-out en ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen, foto's, enz.) is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Peijnenburg. Alle handelsmerken en handelsnamen weergegeven op de website zijn eigendom van Lotus Bakeries nv en gelieerde ondernemingen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Nederlands recht. 

Privacybeleid

Je persoonsgegevens & privacy
Als je honger hebt en alleen ons aanbod aan lekkere tussendoortjes wilt verkennen, kun je gerust op onze websites surfen zonder dat je BEAR enige persoonlijke informatie geeft. Als je ook nog andere dingen wilt doen (zoals contact met ons opnemen) dan hebben wij wel enkele persoonsgegevens van je nodig.

Wij springen nooit nonchalant om met onze ingrediënten en zullen dat ook niet doen met jouw persoonsgegevens. Voor ons spreekt het voor zich dat je persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden, rekening houdend met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals - maar niet alleen - de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’.

Lees verder als je alles wilt weten over ons algemeen privacybeleid (dat we hierna gewoon ‘beleid’ zullen noemen).

Waarschuwing: Vanaf hier wordt het allemaal beresaai (juridisch), maar we hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden. Toch kun je ervan op aan dat we je alles vertellen wat je moet weten over wanneer, waarom en hoe we je persoonsgegevens inzamelen, wat we ermee doen, met wie we ze (eventueel) delen, hoe we ze beschermen en welke keuzes je in dit verband kunt maken.

Het beleid is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens in de context van verschillende applicaties (e-mail, websites voor gegevensverzameling, e-mailmarketingdiensten, fulfilmentcentra, enz.) die door ons of namens ons ter beschikking gesteld of beheerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegeven bij BEAR?
De juridische entiteit die de algemene verantwoordelijkheid heeft voor de verwerking van je persoonsgegevens en als verwerkingsverantwoordelijke optreedt is:

Koninklijke Peijnenburg BV, een vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwendijk 45.664 HB, Geldrop, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17038969. Het BTW nummer is NL007561994B022. (Hierna ‘BEAR’)

Hoe zullen we je persoonsgegevens verwerken?
Afhankelijk van de reden waarom je ons je persoonsgegevens verstrekt, vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden, de rechtsgrond(en) en het (de) doeleinde(n) van de verwerking, of ze worden doorgegeven en de geldende bewaringstermijnen.

Vragen, opmerkingen en klachten van consumenten
Geef maar een grom via onze website als je om welke reden ook iets aan BEAR wilt laten weten. De volgende gegevens worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt:

 • Je e-mailadres
 • Je naam (voornaam en achternaam zoals vermeld)
 • Je telefoonnummer (indien opgegeven)
 • De tekst van je boodschap
 • Je IP-adres

 

BEAR zal je persoonsgegevens enkel bijhouden om je vraag te verwerken. We bewaren ze dus lang genoeg om te antwoorden en/of je vraag of bekommernis te onderzoeken, en daarna worden ze binnen een maand gewist. In uitzonderlijke omstandigheden, en enkel voor klachten, kunnen de gegevens maximaal 5 jaar gearchiveerd worden. Mogelijk geven we deze gegevens door aan een van onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen met het oog op het verder onderzoek van je bekommernis of klacht. Onze gelieerde ondernemingen vind je op onze bedrijfswebsite: www.lotusbakeries.com. Voor de doorgifte van gegevens naar onze gelieerde ondernemingen geven wij passende waarborgen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren.

De kaartencampagne van BEAR yoyos: rond de wereld met BEAR

Wie dat wil kan 10 bearcodes verzamelen en deze naar de Grote Grot sturen in ruil voor een leuke beloning. In dat geval moet je je naam en postadres opgeven. Je moet 16 jaar of ouder zijn om deze informatie aan ons te bezorgen. Vrrrraag aan een volwassene om je hierbij te helpen. We zullen de persoonsgegevens die je met ons deelt enkel gebruiken om het adres op de enveloppe met je beloning te schrijven. We bewaren deze persoonsgegevens enkel zolang als nodig is om je beloning op te sturen en slaan ze niet op in een database. Daarna versnipperen en recycleren we je persoonsgegevens. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om je jouw beloning te sturen.

Commercieel relatiebeheer
In het kader van onze commerciële activiteiten is het mogelijk dat we persoonsgegevens ontvangen of inzamelen van onze zakelijke partners (leveranciers, dienstverleners, prospecten, klanten, enz.).

De verwerking van deze gegevens gebeurt enkel met het oog op het beheer van onze zakelijke relaties en is dus gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met je privacyrechten. Je gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard en zullen voortdurend gemonitord worden.

We kunnen je gegevens doorgeven aan een van onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen wanneer dat nuttig is in onze B2B-relatie. Onze gelieerde ondernemingen vind je op onze bedrijfswebsite (www.lotusbakeries.com). Voor de doorgifte van gegevens naar onze gelieerde ondernemingen geven wij passende waarborgen.

Bescherming van je persoonsgegevens
Wij hebben een reeks technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde inzage of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of beschadiging van hun integriteit. Deze maatregelen werden ontwikkeld rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de mogelijke impact op je privacy en de bijbehorende kosten en zijn in overeenstemming met de huidige sectornormen en -praktijken.

Je persoonsgegevens worden alleen door een derde verwerkt, indien deze derde ermee instemt zich te houden aan deze technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

Cookies
We gebruiken cookies op onze websites. Ze kunnen misschien niet tegen melk, maar ze zijn wel heel slim. Het zijn kleine bestanden die op je computer geplaatst worden. Ze bevatten het adres van onze website en een unieke gebruikers-ID. De volgende keer dat je onze website bezoekt, weet je computer dat je hier al eerder bent geweest en stuurt hij de informatie uit de cookie terug naar onze website. Door cookies te gebruiken, hopen we je een snellere en efficiëntere ervaring op onze website te bieden. Cookies bevatten doorgaans geen persoonsgegevens waarmee we je kunnen identificeren. Als je dat goed vindt, rep je dan naar de interessante delen van de website. Je kunt altijd je browserinstellingen wijzigen om te bepalen welke websites cookies mogen opslaan. Bovendien kun je op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel toestel verwijderen.

Deze website kan verschillende types cookies gebruiken: ‘essentiële cookies’ (essentieel om je op onze website te laten surfen en de functiemogelijkheden ervan te laten gebruiken), ‘functionele cookies’ (dankzij deze cookies onthoudt de website de keuzes die je maakt, zoals de taal of de regio waar je je bevindt, en kan hij verbeterde, meer persoonlijke functies aanbieden), ‘prestatiecookies’ (om informatie in te zamelen over de manier waarop je de website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst bezocht worden, en of bezoekers foutmeldingen van de webpagina’s krijgen. Deze cookies zamelen geen informatie in waarmee een bezoeker geïdentificeerd kan worden). Soms gebruiken we ‘reclamecookies’ (om reclame te tonen die meer op jou en je interessedomeinen is afgestemd. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat je een bepaalde reclame te zien krijgt te beperken en om de doeltreffendheid van de reclamecampagnes te meten).

Rechten
Je hebt de volgende rechten in verband met jouw persoonsgegevens:

 • Als je persoonsgegevens die BEAR heeft opgeslagen niet correct zijn, kun je natuurlijk een correctie vragen.
 • Je kunt altijd informatie vragen over je persoonsgegevens die BEAR ingezameld, opgeslagen en verwerkt heeft. Om dit type informatie te krijgen, moet je je identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van je identiteitskaart te sturen).
 • Indien de verwerking op jouw toestemming gebaseerd is, kun je je toestemming voor de opslag en verwerking van je persoonsgegevens intrekken.
 • Je kunt van ons eisen dat we al je gegevens wissen (behalve in een aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer we je gegevens moeten opslaan om een transactie te bewijzen of indien wettelijk verplicht).
 • Je hebt het recht om een beperking op de verwerking van je persoonsgegevens te vragen (bijvoorbeeld terwijl de juistheid van je persoonsgegevens gecontroleerd wordt).
 • Als je het niet eens bent met de manier waarop BEAR je persoonsgegevens verwerkt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Waar kun je terecht met vragen of verzoeken?
Met vragen, verzoeken of klachten in verband met de toepassing van dit beleid of om je rechten uit te oefenen zoals beschreven in dit beleid, kun je contact met ons opnemen via dit e-mailadres: dpr.netherlands@lotusbakeries.com. Je kunt ook schrijven naar BEAR, De Grote Grot Postbus 15, 5660 AA Geldrop.

Wijzigingen aan ons beleid
We zullen ons beleid regelmatig evalueren en mogelijke wijzigingen bekendmaken via deze webpagina. Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt in Maart 2020